Patient fick ichiasbesvär vid behandling av njurstenssmärta (SU 535-496/12)

Patient som söker för njurstenssmärtor på akutmottagningen. Får injektion i vänster skinka på rekommenderat sätt med Spasmofen och Voltaren. Efter injektionen utvecklar patienten domningar och smärta i benet. En neurografi visar nervpåverkan som bedöms bero på injektionen trots att den har utförts enligt rekommendation. Patienten har successivt förbättrats.

Ärende SU 535-496/12

Åtgärdsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-01-16

Vårdgivaren ska analysera bakomliggande orsaker till händelsen och till Inspektionen för vård och omsorg senast 24 februari 2014 redovisa åtgärdsförslag och beslut om åtgärder för att minska risken för vårdskada i samband med administrering av intramuskulära injektioner vid akut- och olycksfallsmottagningen.

Åtgärdsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-03-11

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från IVO

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m