Patient fick fel läkemedel, SU 2016-03881

2017-01-30

Patient som erhöll vattendrivande medicin som var avsedd för en annan patient. Patient fick dock inga men av det inträffade.

Diarienummer: SU 2016-03881

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-04-28


Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m