Patient fick blod som var reserverad för annan patient, SU 2016-01783

2016-06-27

Patient på akuten fick blod som var reserverad för annan patient. Reserverad blodenhet låg i blodkyl och var försedd med följesedel som angav patientidentitet. Dessutom visade följesedeln att blodet var reserverat till och med ett datum som var tre dagar tidigare, men blodenheten låg fortfarande kvar i kylen. Given blodenhet var 0Rh negativ, och därmed kompatibel med patienten, som därför inte erhöll någon vårdskada.

Diarienr 2016-01783

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-11-08

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m