Patient fick av misstag narkosmedel istället för saltlösning, SU 2017-05300

2017-12-11

Patient som skulle genomgå ett radiologiskt ingrepp på grund av blödning i tarm. På grund av stor samsjuklighet ville man inte söva patienten utan ingreppet skulle göras i lokalbedövning. Av misstag fick patienten ett potent narkosmedel insprutat i blodet istället för saltlösning. Patienten fick ett kortvarigt andningsuppehåll men åtgärdades adekvat och patienten fick inga men utav det inträffade.

Diarienr SU 2017-05300

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-12-18

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m