Patient fick 10 ml felaktig blodtransfusion

En sköterska råkade av misstag påbörja blodtransfusion på fel patient. Sköterskan upptäckt snabbt misstaget och endast cirka 10 ml blod hann droppa in.

Kontakt togs med jourhavande läkare och patienten fick medicin mot eventuell reaktion på blodet. Patienten uppvisade inga tecken på skada av att ha fått den felaktiga blodtransfusionen. Åtgärder ska tas fram för att förhindra att liknande misstag kan ske igen.

Diarienummer SU 535-162/13

 

Åtgärdsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-01-08

 Länk till åtgärdsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg.

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-03-03

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m