Patient fick 10 gånger för hög läkemedelsdos, SU 535-120/15

En patient var ordinerad ett blodtryckssänkande och lugnande läkemedel som skulle spädas enligt PM. Spädningen gjordes korrekt men av misstag fick patienten 10 gånger för stor volym av den spädda lösningen. Misstaget upptäcktes och patienten fick extra övervakning men led ingen skada.

Diarienummer: SU 535-120/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-06-05

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m