Patient felbehandlad på grund av fördröjd skabbdiagnos

Patienten behandlades för svårdiagnostiserade klådperioder med utslag. På grund av att behandlingsresultatet inte var tillfredsställande letdes skabb våren 2010. I början av 2011 upptäcks att patienten har skabb, och patienten inläggs för skabbehandling.

En patient med flera diagnoser har sedan ett par år tillbaka haft svårdiagnostiserade klådperioder med utslag, som förbättrats med steroidsalvor och ljusbehandling med mera. Diagnosen pemfigoid ställdes under 2009/2010. Patienten fick steroidbehandling både i tablett- och salvform som successivt nedtrappades. På grund av att behandlingsresultatet inte var tillfredsställande letades skabb redan våren 2010, dock utan resultat.

Därefter får patienten ökad klåda och insätts på Methotrexatebehandling under sommaren 2010 och dosen för steroidtabletter höjs. Därefter följer förbättring och man försöker trappa ner steroiddosen, patienten står fortfarande kvar på Methotrexate. Under denna behandlingsperiod fick patienten även på det äldreboende patienten vistades på dubbel dos steroid. På grund av stark klåda och utslag läggs patienten in. I början av 2011 upptäcker hudkonsult skabb och patienten inläggs för skabbehandling.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Verksamheten har uppdaterat och repeterat rutinen för fotodokumentation av hudstatus vid in- och utskrivning.

Socialstyrelsens beslut 2012-02-14

Socialstyrelsens bedömning: Adekvata åtgärder har vidtagits. Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m