Patient får vid upprepade tillfällen för hög dos blodförtunnande läkemedel, SU 535-420/15

En patient med blodpropp ordineras blodförtunnande läkemedel. Ordinationen skrivs i en styrka som inte finns på den aktuella avdelningen. Patienten får sedan, vid tre tillfällen, det ordinerade läkemedlet i den volym som är ordinerad men med den styrka som finns tillgänglig på avdelningen. Denna styrka är fem gånger högre än den ordinerade vilket innebär att patienten vid tre tillfällen får fem gånger mera läkemedel än ordinerat. Patientens koagulationsförmåga kontrollerades så snart misstagen upptäcktes. Uppmätta värden låg på normala nivåer och inga blödningskomplikationer uppstod.

Diarienr SU 535-420/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-10-17

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m