Patient får tre gånger för hög läkemedelsdos, SU 2016-01582

2016-05-23

En patient (patient 1) är på grund av infektion ordinerad antibiotika intravenöst. Av misstag får patient 1 vid ett behandlingstillfälle samma läkemedel men en injektion avsedd för en annan patient (patient 2). Detta innebär att patient 1 får en drygt tre gånger för hög dos av läkemedlet. Misstaget upptäcks omgående, patient 1 får inte nästa ordinerade dos och patient 2 får den injektion vederbörande skulle ha.
Inga oönskade effekter upptäcks hos patient 1.

Diarienr SU 2016-01582

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-10-12

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m