Patient får blödning i ryggmärgskanalen efter behandling med blodförtunnande medicinering

Patient har fått snabbt påkommen smärta i ryggen och upplever svaghet i benen. Har även haft en blodtillblandad kräkning. På sjukhuset konstateras nedsatt känsel i benen och man misstänker ryggmärgsskada eller stroke. Kontakt tas med andra specialiteter. Slätröntgen visar ingen skelettskada och CT-hjärna är invändningsfri.

Eftersom undersökningarna inte ger någon förklaring till tillståndet läggs patienten in då patienten inte kan röra sig..
Följande dag konstateras kvarstående nedsatt känsel och magnetkameraundersökning av ryggen visar blödning i ryggmärgskanalen. Blödningen kommer av att patienten fått blodförtunnande läkemedel, som vid kontroll visar sig ligga utanför terapeutisk nivå.

Patienten opereras med utrymning av blödningen. Har vid utskrivning kvarstående totalt bortfall av funktion i nedre delen av kroppen.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-15

Ärendet avslutas

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-15 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m