Patient faller på vårdavdelning och ådrar sig flera benbrott, SU 535-388/14

Patient med kronisk lungsjukdom, hjärtsjukdom och ledproblem. Vårdas på lungmedicinsk avdelning på grund av ökande andnöd. På väg till toaletten faller patienten och ådrar sig flera benbrott. Måste opereras. Mobiliseras och genomgår rehabilitering.

Diarienr SU 535-388/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-08-10

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m