Patient erhöll tio gånger för hög läkemedelsdos, SU 2016-03274

2016-11-04

Patient som erhöll Ketoganinfusion via sprutpump men fick 10 gånger för hög dos. Patienten kände oro, klåda och var kallsvettig men för övrigt påverkades inte patienten.

Diarienr SU 2016-03274

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-05-31

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m