Patient blir hemskickad från akutintaget efter olyckfall. Tio månader senare diagnostiseras total senruptur i knät. SU 535-231/15

Patient som söker ortopedakuten efter olyckfall då hon har en knäppande känsla i knät. Patienten blir röntgad men man finner inget uppseendeväckande och patienten får gå hem. Patienten blir dock briställigt undersökt och funktionen i knät undersöktes ej. Patienten återkommer tio månader senare på grund av utebliven förbättring och stora svårigheter att gå och böja knäleden. Man finner vid undersökning total senruptur av quadriceps och operation med rekonstruktion görs men det är oklart om patienten kommer kunna böja knät i framtiden.   

Diarienr SU 535-231/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-03-29

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m