Patient behöver IVA-vård efter att ha fått annan patients läkemedel, SU 535-101/15

Patient med en känd bipolär sjukdom med flera somatiska komplikationer. Vårdas inneliggande då man vid delning av morgonmediciner av misstag ger patienten en annan patients läkemedel, innehållande bland annat antiepileptika. Patienten blir under dagen allt tröttare och så småningom medvetslös och måste överföras till IVA.

Efter fyra dagars IVA-vård, inkluderande respiratorvård på grund av misstänkt aspirationspneumoni, kan patienten återföras till den psykiatriska avdelningen. Efter totalt tio dagar är vederbörande helt återställd.

Diarienummer: SU 535-101/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-03-16

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m