Patient begick suicid under pågående behandling inom psykiatrisk öppenvård, SU 2016-02844

2016-07-20

Patient med tidigare missbruk i anamnesen, ångest och depression och som hade en pågående kontakt med psykiatrisk öppenvård. Utredning av psykolog visade även på personlighetsrelaterad problematik. Patienten hade regelbunden kuratorskontakt. Genom anhöriga får personal uppgift att patienten suiciderat i hemmet.

Diarienummer: SU 2016-02844

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-03-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m