Patient begick suicid under pågående behandling inom psykiatrisk öppenvård, SU 2016-02844

2016-07-20

Patient med tidigare missbruk i anamnesen, ångest och depression och som hade en pågående kontakt med psykiatrisk öppenvård. Utredning av psykolog visade även på personlighetsrelaterad problematik. Patienten hade regelbunden kuratorskontakt. Genom anh��riga får personal uppgift att patienten suiciderat i hemmet.

Diarienummer: SU 2016-02844

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-03-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m