Patient begår självmord i samband med vårdkontakt

Patient har psykiatrisk kontakt sedan ett par år tillbaka, främst i öppenvård på grund av återkommande depressioner.
Sökte akut under våren 2013 på grund av tilltagande, ökad ångest, sömnsvårigheter och självmordstankar. Patienten hade själv börjat trappa ner lugnande medicinering.

Patienten lades in för medicinjustering och förbättrades avsevärt under vårdtiden. Förnekade självmordstankar/planer och bedömdes vara i sitt normaltillstånd. Patienten skrevs ut ett par veckor senare med etablerad öppenvårdskontakt. Patienten hade även en privat behandling som patienten själv betonade var till stor hjälp.

Ett par dagar efter utskrivning meddelar närstående att patienten anträffats död i hemmet.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-04-14

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg SU 535 126/13

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m