Patient bedöms på akutmottagningen ha njursten vilket visar sig på hemsjukhuset vara tarmvred, SU 2016-00645

Patient söker akuten för buksmärtor som lättar efter smärtlindrande läkemedel. Det tolkas som njurstensutlöst smärta. Under återresa till hemorten förvärras smärtorna och patienten uppsöker hemsjukhuset och akutopereras där för tarmvred.

Diarienr SU 2016-00645

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m