Patient avlider på grund av dubbelbehandling med blodförtunnande läkemedel, SU 2017-04018

2017-10-27

Patient som sedan tidigare stod på blodförtunnande läkemedel på grund av förmaksflimmer .

Genomgår operation för fraktur i nacken men patienten ges av någon anledning dubblerad dos blodförtunnande läkemedel, det vill säga både med tidigare blodförtunnande tabletter samt i injektionsform. Patienten ådrog sig därefter en blödning i magen på grund av detta, drabbas av hjärtstopp och avlider i bilden av cirkulationstillstånd.

Diarienummer: SU 2017-04018

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-12-27

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m