Patient avlider på akutmottagningen i väntan på läkarbedömning SU 535-145/14

Patient med tidigare kroniska sjukdomar som inkommer till akutmottagningen efter fall med slag mot huvudet utan att ha varit avsvimmad. Bedöms av sjuksköterska på akutmottagningen. I väntan på läkarbedömning avlider patienten oväntat. Utredning visar att patienten drabbats av blödning under hårda hjärnhinnan vilket förklarar dödsfallet.

Diarienummer SU 535-145/14

Åtgärdsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-11-11

Länk till beslut med krav på redovisning av åtgärder

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-01-13

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m