Patient avlider i hjärninfarkt efter hjärtkirurgi, SU 2016-00259

En patient med kromosomrubbning opererades för medfött hjärtfel. Operation och postoperativt förlopp var inledningsvis helt normalt. Natten efter operationen blev patienten djupt medvetslös vilket omedelbart behandlades och utreddes. Utredningen visade stor hjärninfarkt med förhöjt intrakraniellt tryck och etablerad inklämning. Neurokirurgisk expertis bedömde ev. åtgärder som utsiktslösa och patienten avled två dygn senare. Obduktion visade omfattande akut tromboembolisk (blodproppar av varierande storlek) sjukdom framförallt i hjärtat och med spridning bl.a. till blodkärl till hjärnan. Hjärninfarkten bedömdes vara 6 – 24 tim gammal dvs. ha initierats under eller omedelbart efter operationen. Patienten kan under intensivvårdstiden ha utvecklat en svaghet i ena kroppshalvan vilket pga. den sederande behandling som behöver ges kan vara svårt att genast upptäcka. Koagulationsutredning var normal.

Diarienr SU 2016-00259

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-03-10

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m