Patient avlider efter intag av frätande vätskor, SU 2016-00364

En patient inkommer till akutmottagningen efter att ha druckit frätande vätskor. Patienten bedöms främst vara abstinent och i behov av psykiatrisk vård och överföres, utan föregående läkarbedömning, till den psykiatriska akutmottagningen.

På psykakuten görs bedömningen att patienten inte är medicinskt, somatiskt stabil. Då ingen remiss eller annan skriftlig dokumentation föreligger vet man inom psykiatrin inte varför patienten förts dit och på grund av det instabila somatiska tillståndet återföres patienten till medicinakuten. Där läggs patienten, utan genomförd Retts-prioritering, i korridoren. I samband med provtagning noterar en sjuksköterska att patienten har lågt blodtryck och patienten överförs till akutrummet. Där försämras patientens tillstånd snabbt och såväl narkos- som hjärtlarm slås ut. Trots snabba och maximala insatser avlider patienten.

Diarienummer: SU 2016-00364

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-08-02

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m