Patient avled under pågående öppenvårdskontakt, SU 535-222/14

Patient med långvariga besvär med ångest och nedstämdhet och hade sedan flera år öppenvårdskontakt inom psykiatrin. Vid senaste vårdkontakten bedömdes patienten ha liten självmordsrisk. Patienten tog sitt liv, helt oväntat, en kort tid efter senaste vårdkontakten.

Diarienummer: SU 535-222/14Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-02-02

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m