Patient avled i väntan på kranskärlsoperation

En patient med kranskärlsförträngning sattes upp på väntelista för operation inom en vecka. På grund av stort inflöde av svårt sjuka patienter blev operationen framflyttad ytterligare en vecka.

Patienten överfördes från hemortssjukhuset för den framflyttade operationen, men på grund av  platsbrist på thoraxintensiven fick operationen skjutas upp ytterligare och patienten återvände till hemortssjukhuset. Patienten fick feber, försämrades och kontakt togs för akutoperation som inte bedömdes möjlig. Patienten avled efter fyra dygn.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-02

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-02

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m