Övervakning kunde inte ordnas - patienten avled (SU 535-137/13)

Patient som söker för rygg- och bröstsmärtor läggs in på lungavdelning. Efter några timmar tilltar bröstsmärta. Jourläkare utreder övervakningsmöjlighet på annan enhet utan resultat. Patienten fortsätter följas på lungavdelning utan övervakning men med EKG och provtagning.

Patienten avlider under efternatten. Oduktion visar hjärtinfarkt.

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2013-09-05

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

m%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&si|izqvi5pittqvojmzoH%vozmoqwv5{msi|izqvi5pittqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m