Oväntat suicid efter klinisk förbättring, SU 535-253/15

En patient med självskadebeteende och recidiverande depressioner har sedan många år kontakt med öppenvårdspsykiatrin. Patienten upplevs under det senaste året, av såväl sjukvården som omgivningen, förbättrad och med framtidsplaner. Vederbörande har dock en konfliktfylld social situation. Patienten hittas i hemmet efter ett hängningsförsök och avlider efter några dagar till följd av de skador som uppkommit.

Diarienummer: SU 535-253/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-05-24

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m