Operationssår sprack upp då stygnen tagits bort för tidigt

Nio dagar efter bukoperationen avlägsnades suturerna (stygnen) vid operationsområdet. De följande dagarna sprack såret upp. Patienten fick genomgå ny, mindre operation då såret syddes igen. Därefter läkte såret. Suturerna hade tagits bort för tidigt.

En patient som hade lungcancer med dottersvulster lades in på sjukhus på grund av buksmärtor. Utredning visade inflammation i fickor på tjocktarmen (divertikulit) med tarmskada. Patienten opererades därför i buken med stomi (”påse på magen”).

Nio dagar senare överfördes patienten till lungmedicinsk avdelning för fortsatt vård. Samma dag som patienten ankom till dit avlägsnades suturer (stygn) vid operationsområdet. De följande dagarna sprack såret upp och patienten fick genomgå ny, mindre operation då såret syddes igen. Därefter läkte såret i buken. Utredning visade att suturerna avlägsnats för tidigt.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Översyn av undersköterskornas arbetssätt.
  • Undersköterskor ska dokumentera genomförda åtgärder i patientjournalen.
  • Uppmärksamma vikten av att information söks via webb, gemensamma mappar och journal.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-13

Socialstyrelsens bedömning: De åtgärder som föreslås är adekvata i syfte att förhindra och begränsa att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m