Operation blev fördröjd då svar på undersökning inte uppmärksammades direkt, SU 535-288/14

Patient som söker akut på grund av avtackling sedan två veckor. Patienten uppvisar svaghet i benen och gångproblematik. Datortomografiundersökning av skalle sker i samband med inläggning. Preliminärsvaret angav att det fanns en blödning som tryckte på hjärnan, men svaret uppmärksammades inte förrän två dagar senare. Patienten hade då haft viss ökning av sina neurologiska symptom. Senare framkom att patienten ett par veckor tidigare hade ramlat och slagit i huvudet. Patienten överfördes till neurokirurgiska kliniken för akut avlastande operation samt efterföljande rehabilitering.

Diarienummer SU 535-288/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-06-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m