Omopererades akut vid ökat tryck i underbenets vävnader

Patienten opererades för båtbensfraktur och handledsfraktur. Operationen var komplicerad, och efteråt klagade patienten över kramp i vänster underben. Akut ortopedkonsult visade ökat tryck i underbenets vävnader och patienten opererades akut.


Patienten hade råkat ut för falltrauma utomlands, som föranledde gips på grund av båtbensfraktur och handledsfraktur. Patienten inremitterades från annat sjukhus i regionen för åtgärd av frakturerna. Patienten lades upp på operationsbordet enligt gällande rutin, men operationen var komplicerad, varför operationstiden blev förlängd.

Efter operationen klagade patienten över kramp i vänster underben. Patienten behandlades med kramplösande och smärtstillande. Vid lunchtid nästa dag genomfördes ett akut ultraljud på misstanke propp i underbenet, som dock visar normala förhållanden. Akut ortopedkonsult visade ökat tryck i underbenets vävnader (kompartmentsyndrom), och patienten opererades akut.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Sektionschefen för handkirurgi har samtalat med berörda kirurger.
  • Information på läkarmöte.
  • Jourhavande läkare ska skaffa sig en grundlig medicinsk bedömning av patienternas smärtproblematik och orsak till den.
  • Tillägg till befintligt PM "grundläggande upplägg av ryggläge" säkerställa att patienten ej har korslagda ben på operationsbordet.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-02

Socialstyrelsens bedömning: Patienten har drabbats av en allvarlig vårdskada som hade gått att undvika. Verksamhetens internutredning innehåller förslag på åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m