Omfattande störning i patientnära IT-system till följd av strömavbrott (SU 535-315/13)

Natten till den 12 november 2013 skedde ett avbrott i strömförsörjningen från Göteborgs Energi till Sahlgrenska ca kl 01:00 och därefter ca 04:00. Reservkraft startades, men ett fel uppstod i elförsörjningen till den datorhall som innehåller alla servrar till  IT-systemen på hela Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Flertalet av de drygt 200 servrarna kunde komma igång relativt snart men det kvarstod en allvarlig påverkan på flera patientnära IT-system. Det blev en störning i telefonfunktionen, men medicinska larm tycks ha fungerat. Under förmiddagen fanns kvarstående stora problem med bland annat Prosang (för blodhantering), Operätt, Medspeech, PAX samt radiologins system.

Beslut fattades vid lunchtid att inte starta blodkrävande elektiva operationer. Efter ytterligare ett par timmar var alla IT-system i drift. Förseningar i mottagning och operation, men ingen direkt patientskada har rapporterats.

Diarienummer SU 535-315/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-05-22

Ärendet avslutas. 

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m