Ofullständig utredning kan ha bidragit till dödsfall, SU 535-436/14

En patient som behandlas med blodförtunnande medel söker pga blod i avföringen. Man normaliserar koagulationsvärdena och genomför en gastroscopi som inte visar någon blödningskälla. Undersökande läkare rekommenderar  kompletterande undersökning av tjocktarmen vilket dock aldrig utförs. Blödningen upphör och efter fyra dagar ställs patienten tillbaka på sin blodförtunnande medicin och skrivs ut från sjukhuset. Tre dagar senare inkommer patienten akut pga i bilden av massiv blödning med hjärtstopp och avlider efter en timmes återupplivningsförsök.     

Diarienr SU 535-436/14

 

Åtgärdsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-01-22

Länk till beslutBeslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-10-02

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m