Nacksmärtor och feber var svår infektion, SU 2016-02866

2016-07-29

Patient som söker med nacksmärta och feber vilket tolkas som nackspärr och feber efter influensavaccination. Patienten återkommer efter ett dygn med förvärrade symptom, läggs in och utreds omfattande på grund av infektion. Sannolikt kan vårdförloppet ha blivit lindrigare om infektionsprover tagits vid första besöket.

Diarienummer: SU 2016-02866

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-09-20

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m