Nackskadad sökte annan vårdgivare efter varning för långa väntetider

Patienten sökte akut för nackvärk. En kirurg tog en snabb titt på patienten och erbjöd noggrannare undersökning för att se om röntgen behövdes, men varnade för långa väntetider. Patienten valde att söka annan vårdgivare, där man upptäckte nackfrakturer.

Patienten sökte på akutmottagning på grund av nackvärk. Två dagar tidigare åkte patienten i en åkring i en vattenrutschbana och föll ur. Patienten blev påkörd och for med hög fart in i en trappa i poolen. Patienten kräktes och fick kraftig smärta i nacke och huvud.

Efter att av personal ha blivit avrådd att söka läkare sökte patienten på aktuell akutmottagning vid hemkomst. Sjuksköterskan där var osäker på vidare handläggning och kallade därför på en kirurg, som inte utförde en fullständig undersökning utan endast tog en snabb titt på patienten. Kirurgen misstänkte muskelvärk och rekommenderade smärtstillande vid behov.
 
Patienten hänvisades inte till annan vård, men stod på sig och önskade en röntgenundersökning. Läkaren erbjöd då patienten en noggrannare undersökning för att se om behov av röntgen förelåg, men varnade samtidigt för långa väntetider. Patienten valde då att lämna akuten. Läkaren dokumenterade inte sitt möte med patienten.

Patienten sökte annan vårdgivare. Röntgen där visade tre frakturer i nacken. Patienten behandlades med immobilisering (stabilisering och fixering av nacken så att skadorna kan läka). Prognosen är god.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Verksamhetens rutiner kring undersökning, dokumentation och hänvisning har i detta fall inte följts, vilket har diskuterats och bearbetats med berörd personal.

Socialstyrelsens beslut 2013-02-26

Socialstyrelsens bedömning: Det uppstod en situation där inblandad vårdpersonal frångick den vanliga rutinen vid triagen (första bedömning/prioritering av patienter) och det uppstod missförstånd om dokumentationsansvaret. Läkaren förstod inte förrän senare att patienten valt att lämna akutmottagningen.

Vårdgivaren har utrett händelsen i nödvändig omfattning och de vidtagna åtgärderna är adekvata.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-02-26 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m