Missvisande rådgivning till gravid med nedsatta fosterrörelser, SU 535-371/14

Make till patient med väsentligen normal graviditet ringer till förlossningen och talar sannolikt med förlossningskoordinator en kväll för att patienten inte känt fosterrörelser under dagen, men rekommenderas avvakta. Då man ringer igen nästa dag uppmanas man komma till förlossningsavdelningen. Där konstaterades tyvärr att fostret inte levde.

Enligt verksamhetens riktlinjer skall man rekommenderas att komma till förlossningen om man upplever ändrade eller uteblivna fosterrörelser. Således förefaller det som om riktlinjerna frångåtts. Telefonkontakten är inte journalförd vilket också är ett avsteg från verksamhetens riktlinjer.    

Diarienr SU 535-371/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-07-10

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m