Misstänkt förväxling av befruktade ägg

I samband med provrörsbefruktning, IVF-behandling, ska tre patienter samma eftermiddag genomgå återförande av tidigare frysta befruktade ägg. Efter att alla befruktade ägg tinats och före återförandet till patienterna upptäcks att en förväxling av de befruktade äggen kan ha skett.

Man beslutar att kasta alla tinade befruktade ägg. För två av patienterna kan nya befruktade ägg tinas och återföras samma dag, men en patient har inga ägg kvar i frysen. Händelseanalys är genomförd.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Åtgärder för att förhindra upprepning har vidtagits.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-03-03

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m