Missbrukande patient med smärtproblem begår självmord

Patient inom psykiatrin sedan många år får vård för såväl smärtproblematik, ortopedskador som tablett- och alkoholmissbruk. Patienten begår självmord.

Ärendet gäller patient som varit känd inom psykiatrin sedan många år. I anamnesen finns komplicerad skelettskada som krävt stort antal ortopediska ingrepp utan tillfredställande resultat. Patienten har dessutom konstant smärtproblematik som krävt höga doser av smärtstillande medel. I samband med dessa besvär har patienten även utvecklat depressiva reaktioner och ett tablett- och alkoholmissbruk. Insjuknat flera gånger med förgiftningssymtom efter tablett-/alkoholintag vilket har medfört kontakt med slutenvården samt nära kontakt med öppenvårdsmottagningar.
Patienten har hämtat ut läkemedel för kortare perioder. Uteblev från möte i slutet av december. Via anhöriga får sjukhuset senare vetskap om att patienten begått självmord.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Infört rutiner - arbetssätt - som säkerställer hur patientuppgifter ska dokumenteras och vad patientjournalen ska innehålla.
  • Genomfört utbildning i metoder för skattning av suicidrisk och hur dessa metoder ska användas.

Socialstyrelsens beslut 2011-11-11

Socialstyrelsen kommer inte att vidta någon mer åtgärd med anledning av anmälan. Socialstyrelsen avslutar ärendet.

Länk till Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m