Missade blodproppar i lungorna ledde till dödsfall, SU 2016-00183

En patient med antibiotikabehandling på grund av röntgenpåvisad lunginflammation söker akut med obehag i bröstkorgen och halsen. Patienten läggs in och antibiotikabehandlingen förstärks, vederbörande är påtagligt andningspåverkad och mycket trött.

Vårddygn två och tre är mycket sparsamt dokumenterade. Patienten försämras, infektionsproverna stiger och på dag fyra kontaktas infektionsläkare som kompletterar antibiotikabehandlingen. Trots detta försämras patienten ytterligare och överförs senare under dagen till intensivvårdsavdelning.

Under dag fem försämras patientens andning ytterligare och ryggsmärtor tillkommer. Datorröntgen dag sex visar massiva bilaterala proppar i lungorna med påverkan på höger hjärtkammare (kl. 14.45) och behandling inleds (kl. 19.30). Knappt två timmar senare får patienten ett cirkulationsstillestånd som inte går att häva och patienten avlider.     

Diarienummer: SU 2016-00183 (SU 535-448/14)

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-03-14

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m