Missad uppföljning efter operation SU 535-84/14

Patient som opererades med amputation av finger på grund av malignt melanom. Enligt planering efter operationen skulle patienten kallats till återbesök för suturtagning efter två veckor samt för uppföljande läkarkontroll sex veckor efter operationen. Patienten kallades inte till det första återbesöket utan tog själv initiativ och kom på första kontroll sex veckor efter operationen, varvid man avlägsnade suturer där man konstaterade att det såg bra ut. Patienten kallades därefter för ett återbesök cirka tre månader senare som patienten själv avbokade, varvid kontakten med patienten avbröts. I samband med journalgranskningsarbete upptäcks att patienten inte fått uppföljning enligt vårdprogram för malignt melanom och att PAD-svaret inte noterats. Patienten har därefter varit på ett uppföljande återbesök och följs nu upp enligt gällande vårdprogram.

Diarienr SU 535-84/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-09-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m