Missad uppföljning av onormalt röntgenfynd

Patienten sökte akut på Ögonsjukvården Mölndals sjukhus på grund av kraftig svullnad av höger öga. Utredning påvisade misstanke om en allvarlig sårinfektion, så kallad gasbrand, och patienten fick omgående intravenös antibiotika samt överfördes skyndsamt till verksamhet Öron, näs- och halssjukvård (ÖNH) för operation. Infektionen i ögonregionen behandlades efter vetenskap och beprövad erfarenhet och läkte ut.

Vid utredning av tillståndet gjordes även en kompletterande datortomografi av hals/bröstkorg. Som bifynd uppvisades
ett medellinjebråck samt en tumorös förändring i vänster njure som krävde uppföljning i lugnt skede. Undersökningen
gjordes i överenskommelse med ÖNH-bakjour och i samband med att patienten flyttades till ÖNH-verksamheten.

Detta svar uppmärksammades dock inte ögonläkaren som ordinerat undersökningen. Patienten upptäckte detta svar först när hon begärde och fick kopior av sin journal.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-04

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-04

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m