Miss i respiratorinställning gav lunginflammation, SU 535-419/15

En patient  med centralt hypoventilationssyndrom (dålig andningsfunktion) behandlas med en form av nervstimulator samt nattetid assisterad andning. Patienten läggs in på vårdavdelning pga. misstänkt lunginflammation. Trots maximal behandling sjunker patientens syrgasmättnad varför man ändrar inställningarna på den apparat som hjälper till med andningen. Trots detta försämras patienten och det visar sig att apparaten blivit felinställd och patienten har inte fått den avsedda behandlingen. Inställningarna korrigeras men patienten har, på lungröntgen,  utvecklat nytillkomna förändringar av infektionskaraktär. Patienten förbättras snabbt och kan så småningom återvända hem i sitt habitualtillstånd.

Diarienr SU 535-419/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-09-12

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m