Medicinsk abort missas och patient får fortsatt behandling i flera dygn, SU 2016-00568

En patient ska på grund av fostermissbildning genomgå medicinsk abort. Två dagar efter att denna initierats söker patienten på grund av buksmärtor och blödningar och läggs in. Under första dygnet överförs patienten från förlossningsavdelning till vårdavdelning. I samband med att hon kissar upplever patienten att något förändras. Hon påtalar för personalen att fostret kanske aborterats men detta följs inte upp. Patienten får fortsatt medicinsk behandling och vårdas inneliggande ytterligare tre dygn innan man på grund av utebliven progress, med ultraljud kan verifiera att fostret aborterats.

Diarienr SU 2016-00568

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-06-03

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m