Man som väntat nio timmar på vårdplats avlider kort efter att han lagts in på vårdavdelning

Man inkommer till Akutmottagningen på grund av andningsbesvär. Patienten läkarbedöms som inläggningsfall på Lungmedicinavdelning, men får inte patienten plats där förrän mer än nio timmar senare. Han avlider kort efter att han anlänt till vårdavdelningen.

Man med lungsjukdom och antikoagulantiabehandling inkommer till Akutmottagningen på grund av andningsbesvär. Patienten läkarbedöms som inläggningsfall på Lungmedicinavdelning. Trots upprepade kontakter med vårdplatskoordinator får inte patienten plats på vårdavdelning förrän mer än nio timmar senare. Patienten avlider cirka 15 minuter efter att han anlände till vårdavdelning.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Rutin för större flexibilitet runt överbeläggningsplatserna på lungmedicin.
  • Översyn av möjligheterna att öppna uppen extra "vid-behovs-vårdavdelning".
  • Tydliggjort vårdplaneringskoordinators roll vad gäller beläggningsrätt och förmedlat den till verksamheterna.

Socialstyrelsens beslut 2012-10-11

Socialstyrelsens bedömning: De i händelseanalysen föreslagna kan öka förutsättningarna för ett patientsäkert omhändertagande, men vårdgivaren bör även se över sina rutiner och vårdprogram för denna patientgrupp och exempelvis möjligheterna för så kallad "öppen retur".

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m