Lungsjuk patient avled på grund av fel på syrgaskoncentrator (SU 535-143/13)

En svårt lungsjuk patient vårdades i hemmet med syrgasbehandling. Patienten hade utbildats för att själv ta ansvar för sin behandling i hemmet.

En natt larmade syrgaskoncentratorn för att syrgastillförseln hade minskat. Anhöriga tog kontakt med Lungmedicin som rekommenderade att patienten skulle komma in akut. Då ambulans anländer får patienten cirkulationsstopp och hjärt-lungräddning påbörjas.

Patienten läggs in på intensivvårdsavdelning, men dör kort därefter. Utredning visade att syrgaskoncentratorn hade slutat fungera i förtid trots att kontroller, service och underhåll hade gjorts enligt rutin.

Diarienummer SU 535-143/13

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-10-16

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m