Avstängd syrgastub kan ha bidragit till att lungsjuk patient avled, SU 2016-05074

2017-01-03

Multisjuk patient med bland annat tidigare hjärtinfarkt, förmaksflimmer samt svår kronisk lungsjukdom. Patienten har haft syrgasbehandling i hemmet och vårdades nu inneliggande. När patienten ska gå på toaletten blir syrgasen tillfälligt urkopplad från vägguttaget och patienten fick en syrgastub. Vid återkomst till rummet visar det sig att huvudkranen på tuben varit avstängd och patienten har då varit utan syrgas i 45 minuter. Patientens syresättning var försämrad, men säger sig må bra. Efter 20 minuter drabbas patienten av hjärtstopp. Patienten överförs till intensivvårdsavdelning men avlider där.

Diarienr SU 2016-05074

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut           

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m