Luftemboli vid kranskärlsröntgen

En patient ska opereras med en klaffprotes på grund av en hjärtklaffsjukdom. Inför operationen görs en kranskärlsröntgen. I samband med denna kommer av misstag luft in i blodomloppet, så kallad luftemboli, och som orsakar bristande blodförsörjning dels av hjärnan, dels av hjärtat. Patienten får ett hjärtstillestånd, återupplivas och läggs i hjärtlungmaskin.

På grund av otillräcklig effekt insätts behandling med mekaniskt hjärta. En akut hjärttransplantation genomförs senare och patienten är nu återställd, men kommer att behöva livslång läkemedelsbehandling.

En utredning pågår om luftembolin orsakades av ett fel i den medicintekniska utrustningen eller om den orsakades av handhavandefel.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-16

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-16 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m