Livmodern perforerades vid skrapning

Vid skrapning noterades att man gjorde hål på livmodern varvid ingreppet avbröts. Senare samma eftermiddag utvecklade patienten akuta buksmärtor och överfördes till gynekologisk avdelning. Besvären avklingade och patienten kunde hemskrivas påföljande dag.

Patienten genomgick akut kejsarsnitt med, enligt operationsanteckning, normalt operationsförlopp. Hon sökte knappt två veckor efter utskrivning med flera dagars feber och frossa. Då fick hon antibiotika och livmodersammandragande behandling. Man beslöt senare om skrapning. Vid uppföljning några dagar senare antogs att rester av moderkakan fanns kvar och patienten inkom ånyo för operativ åtgärd. I samband med uthämtning av moderkaksrester noterades att man gjorde hål på livmodern varvid ingreppet avbröts. Senare samma eftermiddag utvecklade patienten akuta buksmärtor och överfördes till gynekologisk avdelning. Besvären avklingade och patienten kunde hemskrivas påföljande dag.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-18

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-18

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m