Långsam handläggning och bristande dokumentation kan ha bidragit till kvarstående besvär, SU 2016-02315

2016-06-30

En patient med anamnes på ryggsmärtor söker akut på grund av försämring. Undersökande läkare finner inget anmärkningsvärt och patienten får gå hem. Patienten återkommer två dagar senare med tilltagande smärtor och ofrivillig urinavgång och läggs in för smärtlindring och mobilisering. Man noterar inga tecken på s.k. cauda equina-syndrom, en allvarlig form av nervpåverkan, vilket dokumenteras. Dagen efter inläggningen genomförs MR-undersökning och patienten överförs nästa dag  till annan vårdavdelning. Dokumentationen kring denna del av vårdtillfället är knapphändig. På den nya avdelningen finner man tecken på ett cauda equina-syndrom och  indikation för akut operation som genomförs samma dag. Postoperativt får patienten omsorgsfull rehabilitering men har vissa kvarstående besvär med smärtor och domningar.

Diarienr SU 2016-02315

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-05

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m