Långdragen förlossning hos moder med infektion slutar med att barnet avlider, SU 535-306/15

Frisk förstföderska i v 42+0 inkommer lördag morgon för planerad förlossningsinduktion vilket innebär att patienten bedöms som medelrisk förlossning. Induktion sker med BARD-kateter, under eftermiddagen faller katetern ut och försök att sätta skalpelektrod görs. Detta misslyckas men i samband med amniotomin tömmer sig rikligt med mekoniumfärgat fostervatten. Värkstimulerande dropp kopplas under kvällen och fosterövervakning sker med extern CTG. Vid midnatt stängs det värkstimulerande droppet och startas igen nästa morgon. Mitt på dagen får patienten feber och får febernedsättande medicin samt parenteralt antibiotikum. Trots detta stiger patientens temperatur och CTG bedöms som avvikande. Patienten får  parenteral vätsketillförsel  och en ryggbedövning som fungerar väl. Under kvällen ökas det värkstimulerande droppet och man beslutar att om inte detta ger god förlossningsprogression inom två timmar skall akut kejsarsnitt göras. Under eftermiddagen och  kvällen bedöms CTG som avvikande, flera STAN(ST-Analys av foster-EKG)- events noteras och man  noterar vid flera tillfällen  en värkfrekvens över 5 / 10 minuter. Då förlossningen progredierar  avstår man från kejsarsnitt.  På grund av fortsatt minskad variabilitet i CTG-registreringen kontaktas under kvällen obstetrikern som dock står upptagen på operation och inte kan komma omedelbart. Knappt en timme senare blir det en plötslig, icke reversibel, dip i fosterljuden och patienten körs till operationssal där urakut kejsarsnitt genomförs; barnet med Apgar 0-2-1 och navelsträngs-pH som vid asfyxi (6,97 / 6,99). Barnet omhändertas inom neonatal intensivvård men avlider efter några dygn i bild av svår asfyxi med svår HIE (hypoxisk ischemisk encefalopati) och sepsis. Patienten har postoperativt en bild överensstämmande med sepsis med feber och höga infektionsprover (CRP 170, LPK 21,3) varför odlingar tas och antibiotikaregimen kompletteras.

Patienten återhämtar sig väl.

Diarienr SU 535-306/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-05-02

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m