Lång väntetid på akutintaget ledde till komplikationer, SU 2017-05073

2017-11-15

Patient som inkom på grund av smärtor från vänster testikel och fick vänta tolv timmar innan läkarkontakt.
Ultraljudsundersökningen visar upphävd cirkulation i ena testikeln, vilket är ett tillstånd som kräver snar operation. Testikeln gick således inte att rädda utan fick opereras bort.

Diarienr SU 2017-05073

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-12-06

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m