Lång väntetid för strålbehandling, SU 535-322/15

Vid genomgång av klinikens avvikelsehantering har man på Onkologkliniken funnit att väntetiden för strålbehandling för vissa patientgrupper varit 5 - 9 veckor. Orsaken anses bero på både maskinella och personella resurser, trots extra insatser arbetsmässigt och remittering av patienter till andra regioner. Detta har i några fall inneburit att tumören tillvuxit under väntetiden vilket kan försämra patientens prognos.

Diarienr SU 535-322/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-05-10

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m