Lång väntan på läkarbedömning på akutmottagning, SU 2016-03272

2016-10-03

Patient söker akutmottagningen för försämrat allmäntillstånd och ges där enligt rutin näst högsta prioritet på grund av lågt blodtryck och högt laktatvärde. Läkare kontaktas ej trots ett högt laktatvärde och efter lång väntan på läkarbedömning försämras patienten och uppvisar symtom på blodförgiftning. Man beslutar att inte föra patienten till intensivvårdsavdelningen men påbörjar behandling med antibiotika och intravenös vätska. Patienten avlider på vårdavdelningen morgonen därpå.

Diarienr SU 2016-03272

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-11-28

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m